• ระยะเวลาการแข่งขัน: ทุกสัปดาห์
  • รางวัล: สูงถึง $ 20,000
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2020
  • โปรโมชั่น: โบนัส 250%
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: ไม่ จำกัด
  • โปรโมชั่น: มากถึง 100%