• ระยะเวลาโปรโมชั่น: ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  • โปรโมชั่น: โบนัส 250%