Rút tiền - IQCent Việt Nam

Làm cách nào để rút tiền từ IQcent?


Phương thức rút tiền IQcent

Bạn có thể rút tiền bằng thẻ tín dụng (VISA/MasterCard), chuyển khoản ngân hàng, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Altcoin, Neteller, Skrill, Perfect Money.
  • IQcent không tính phí chuyển khoản. Tuy nhiên phí của bên thứ ba có thể được áp dụng.
  • Thời gian rút tiền sau khi xác nhận.
Làm cách nào để rút tiền từ IQcent?
Rút tiền được đảm bảo xử lý trong 1 giờ
Làm cách nào để rút tiền từ IQcent?


Làm cách nào để rút tiền của tôi từ IQcent?

1. Nhấp vào QUỸ -- RÚT TIỀN
Làm cách nào để rút tiền từ IQcent?
2. Phương thức rút tiền được chọn phải tương ứng với phương thức được sử dụng để gửi tiền.
Làm cách nào để rút tiền từ IQcent?

Xin lưu ý: trước khi chấp nhận yêu cầu rút tiền, Iqcent có thể yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng và địa chỉ của người yêu cầu. Phí rút tiền sẽ được áp dụng, dựa trên loại tài khoản giao dịch và phương thức rút tiền được chấp nhận. Việc rút tiền được xử lý bình thường, sử dụng phương thức tương tự như việc gửi tiền đã được thực hiện. Vì lý do bảo mật, Iqcent không xử lý các yêu cầu rút tiền đối với ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng không thuộc chủ sở hữu tài khoản giao dịch. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện để biết thêm thông tin.

Điều kiện để rút tiền là gì?

Vì lý do bảo mật, tất cả các lần rút tiền đều phải nhận dạng người đó, bất kể số tiền rút là bao nhiêu.

Số tiền tối thiểu được phép rút là $20.

Yêu cầu rút tiền của tôi được xử lý nhanh như thế nào?

IQcent xử lý tất cả các yêu cầu rút tiền trong vòng 1 giờ.

Tuy nhiên, việc xác minh có thể mất nhiều thời gian hơn nếu khách hàng không gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu kịp thời.
Thank you for rating.